Aupairguiden.se

Au pair i Europa

I vissa europeiska länder finns det speciella regler angående au pair-arbete som du bör ha i åtanke. Följande regler är del av en överenskommelse som stiftades av EU-kansliets medlemsstater. De länder som avtalet berör är: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz och Tyskland. Överenskommelsen gäller till viss del även andra EU-länder. Följande information är hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida.

- Ålder 18-30 år.

- Anställningstid högst ett år, i undantagsfall två år.

- Den anställda skall uppvisa läkarintyg, som utfärdats mindre än tre månader före anställningen och beskriver personens allmänna hälsotillstånd.

- Au pairens och värdfamiljens rättigheter och skyldigheter skall beskrivas i ett avtal. Avtalet skall beskriva hur au pairen skall delta i familjelivet samtidigt som han/hon skall åtnjuta ett visst mått av oberoende (se exempel på ett avtal här).

- Au pairen skall få kost, logi och om möjligt eget rum, skall få till- räckligt med tid för att delta i språkundervisning och fortbilda sig kulturellt och yrkesmässigt. Arbetstiden skall så långt möjligt anpassas efter detta. Minst en dag i veckan skall vara ledig, minst en dag i månaden skall den lediga dagen vara en söndag. Fickpengar skall betalas av värdfamiljen och summan skall anges i avtalet. Arbetstiden skall i allmänhet inte överstiga 5 timmar per dag.

- De försäkringar som inte täcks av värdlandets socialförsäkringslagstiftning skall tecknas och bekostas av värdfamiljen.

- Uppsägningstid är 14 dagar. Om någon av parterna missköter sig eller om andra allvarliga omständigheter föreligger, kan uppsägning ske med omedelbar verkan. I övriga EU-länder och i länder utanför Europa varierar reglerna för au pair-arbete från land till land. Au pairen måste ibland ha både arbets-och uppehållstillstånd för att arbeta som au pair, vilket söks innan hon/han reser från hemlandet.

 

Gilla

Aupairguiden på Facebook

Besök gärna Aupairguiden på Faceboook.

 

Aupairads.com

Spaar-Larsson söker au pair!

Familjen Spaar-Larsson

Familjen Spaar-Larsson är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID68241 söker au pair!

Familjen ID68241

Familjen ID68241 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID5797 söker au pair!

Familjen ID5797

Familjen ID5797 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Bettison söker au pair!

Familjen Bettison

Familjen Bettison är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID23248 söker au pair!

Familjen ID23248

Familjen ID23248 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Bannon söker au pair!

Familjen Bannon

Familjen Bannon är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Juhlin söker au pair!

Familjen Juhlin

Familjen Juhlin är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Schellekens söker au pair!

Familjen Schellekens

Familjen Schellekens är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID81026 söker au pair!

Familjen ID81026

Familjen ID81026 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Tistrand söker au pair!

Familjen Tistrand

Familjen Tistrand är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Klicka här för se fler familjer!

logo_small

line250

 

line250

Följ oss

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram och dela dina aupairupplevelser med #aupairguiden eller #aupairads. Varje vecka utnämner vi veckans bästa bild!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/webvol8/fn/590s3ek12ctseyx/aupairguiden.se/public_html/includes/instagramfeed.php on line 65