Aupairguiden.se

Regleringar och lagstiftning

Europa

Ett au pair-avtal har utarbetats av Europarådets medlemsstater. De länder som skrivit under avtalet är: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz och Tyskland. Avtalet tillämpas i stort sett även av de länder som inte skrivit under avtalet. Följande information är hämtad från arbetsförmedlingens webbsida.

Avtalstexten i korthet är följande:

  1. Ålder 18-30 år.
  2. Anställningstid högst ett år, i undantagsfall två år.
  3. Den anställda skall uppvisa läkarintyg, som utfärdats mindre än tre månader före anställningen och beskriver personens allmänna hälsotillstånd.
  4. Den au pair-anställdas och värdfamiljens rättigheter och skyldigheter skall beskrivas i ett avtal (ladda ned ett exempel här). Avtalet skall beskriva hur au pairen skall delta i familjelivet samtidigt som han/hon skall åtnjuta ett visst mått av oberoende (se exempel på ett avtal i bilagan).
  5. Den au pair-anställda skall få kost, logi och om möjligt eget rum, skall få till- räckligt med tid för att delta i språkundervisning och fortbilda sig kulturellt och yrkesmässigt. Arbetstiden skall så långt möjligt anpassas efter detta. Minst en dag i veckan skall vara ledig, minst en dag i månaden skall den lediga dagen vara en söndag. Fickpengar skall betalas av värdfamiljen och summan skall anges i avtalet. Arbetstiden skall i allmänhet inte överstiga 5 timmar per dag.
  6. De försäkringar som inte täcks av värdlandets socialförsäkringslagstiftning skall tecknas och bekostas av värdfamiljen.
  7. Uppsägningstid är 14 dagar. Om någon av parterna missköter sig eller om andra allvarliga omständigheter föreligger, kan uppsägning ske med omedelbar verkan. Övriga EU länder i länder utanför Europa varierar reglerna för au pair-arbete från land till land. Du måste ha både arbets-och uppehållstillstånd, vilket söks innan du reser.

Australien

Australien har inte au pair program. De har istället något som kallas demi au pair program vilket innebär att du både studerar och arbetar som au pair upp till 20 timmar per vecka. Detta kräver studentvisum som ska sökas innan avresan.

Kanada

Du kan inte arbeta som au pair i Kanada. Det finns dock möjlighet att söka till "The Live-in Caregiver Program", om du har en dokumenterad teoretisk utbildning inom barnomsorg och sex månaders praktik inom utbildningens ram eller ett års avlönat arbete inom barnomsorgen efter fullföljd yrkesutbildning. Dessutom måste du kunna tala, läsa och förstå engelska eller franska.

USA

Det enda lagliga sättet att arbeta i USA som au pair är genom att anlita en förmedling som har avtal med någon av de amerikanska au pair-programmen. Du måste stanna i 12 månader, vara mellan 18 och 26 år och ha körkort. Arbetstiden är 45 timmar per vecka. Amerikanska myndigheter har bestämnt att man kan endast  få au pair-visum för 12 månader till USA, oavsett vilken förmedling man väljer och därmed går inte inte att vara au pair under en kortare period i USA, tex. sommar-au pair.

 

Att tänka på beträffande försäkringar och arbetstillstånd:

Om du, som medborgare i ett EU/EES-land, ska vistas i någon av dessa länder under längre tid än tre månader behövs ett uppehållstillstånd.

  • I de nordiska länderna är det fri arbetsmarknad och inga tillstånd behövs för nordiska medborgare. För att arbeta i länder som inte är medlemmar i EU/EES krävs arbets- och uppehållstillstånd samt i vissa fall inresevisum.
  • I Norge är det vanligast med heltidsarbete som praktikant men även au pair-arbete förekommer. Tänk på att au pair- och praktikantarbete räknas som vanlig anställning med skyldigheter för arbetsgivaren beträffande skatt och sociala avgifter.
  • Även i Danmark är au pair-arbetet skattepliktigt. Arbetar du som au pair kan du omfattas av socialförsäkringsförmåner om arbetet är jämställt med avlönat arbete i det land där du arbetar.

Räknas au pair-arbete inte som arbete omfattas du av de svenska reglerna om du inte ska vara borta längre än 12 månader. Tänk också på att du saknar försäkringsskydd helt och hållet om du arbetar i länder utanför EU (såvida inte avtal finns mellan Sverige och detta land).

På Internet har Försäkringskassan bra information om försäkringar.
Kontakta alltid Föräkringskassan innan du reser!

Gilla

Aupairguiden på Facebook

Besök gärna Aupairguiden på Faceboook.

 

Aupairads.com

Spaar-Larsson söker au pair!

Familjen Spaar-Larsson

Familjen Spaar-Larsson är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID68241 söker au pair!

Familjen ID68241

Familjen ID68241 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID5797 söker au pair!

Familjen ID5797

Familjen ID5797 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Bettison söker au pair!

Familjen Bettison

Familjen Bettison är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID23248 söker au pair!

Familjen ID23248

Familjen ID23248 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Bannon söker au pair!

Familjen Bannon

Familjen Bannon är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Juhlin söker au pair!

Familjen Juhlin

Familjen Juhlin är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Schellekens söker au pair!

Familjen Schellekens

Familjen Schellekens är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

ID81026 söker au pair!

Familjen ID81026

Familjen ID81026 är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Tistrand söker au pair!

Familjen Tistrand

Familjen Tistrand är en av alla värdfamiljer som söker en svensk au pair på vår nya mötesplats Aupairads.com.

Klicka här för se fler familjer!

logo_small

line250

Läs också

London, Paris and New York!

Med våra landsguider får du reda på det mesta för att välja rätt destination!

directions_s2

Ta reda på mer om de populäraste au pair-resmålen Storbrittanien, Australien, USA, Frankrike och Belgien.

line250

Läs också

Hamna hos din favoritfamilj!

Titta i vår skrivarguide för att få tips på hur du sticker ut i mängden!

Hur man skriver en bra ansökan!

line250

Följ oss

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram och dela dina aupairupplevelser med #aupairguiden eller #aupairads. Varje vecka utnämner vi veckans bästa bild!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/webvol8/fn/590s3ek12ctseyx/aupairguiden.se/public_html/includes/instagramfeed.php on line 65