Aupairguiden.se

Au pair i Sverige

Syftet med au pair jobb

Au pairen ska få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och kulturen och ska därför bo med sin familj - antingen i eget rum eller i en egen separat lägenhet i anslutning till familjen. Au pairen får därför inte heller arbeta heltid som barnskötare.

Eftersom syftet med au pair jobb är att lära känna en ny kultur kan inte svenska medborgare bli au pairer i Sverige. Däremot går det bra att svenska familjer bosatta utomlands tar emot en svensk au pair.

Arbetstillstånd för utländska medborgare

För utländska medborgare krävs det arbetstillstånd för att vara au pair. Om du planerar att stanna längre än 3 månader behöver du också ett uppehållstillstånd. Detta söks via Migrationsverket som har alla nödvändiga blanketter på sin webbplats. Medborgare i annat EU-land bör också söka information om arbetstillstånd/upphållstillståd på Migrationsverkets webbplats.

Lön

En au pair tjänar ca 3500 kr före skatt för lättare hushållsarbete och barnpassning.

Filippinska medborgare

Läs mer på Filippinska ambassadens hemsida om vad för guidelines som gäller: www.philembassy.no/consular-services/au-pair-guidelines

Vad krävs för att jag ska få tillstånd?

  • Du ska vara mellan 18 och 30 år
  • Du ska kunna visa att du har ett uttalat intresse för eller nytta av svenska språkstudier
  • Du måste ha ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen i Sverige där villkoren för din anställning som au pair framgår

Tidigare vistelse som au pair i något annat land omedelbart före den planerade vistelsen i Sverige kan minska möjligheterna att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte en au pair vistelse.

Vad ska din värdfamilj kunna erbjuda dig?

  • Högst 25 timmars hushållsarbete per vecka
  • Studier i svenska under en avsevärd del av återstående tid av en normal arbetsvecka på 40 timmar
  • Kost och logi
  • Lägst 3 500 kronor per månad i lön före skatt

Vilka handlingar behöver den som vill bli au pair i Sverige?

När du ansöker om arbetstillstånd och eller uppehållstillstånd ska du använda blanketten ”Au pair”, nr 130011 som finns på Migrationsverkets webbplats. Blanketter finns också på svenska ambassader och konsulat

Följande handlingar ska bifogas till ansökan:

  • Kopior av pass som visar din identitet och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än ditt hemland.
  • Ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår.
  • Intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka som studierna omfattar.

Ansökan kan lämnas in på svensk ambassad eller konsulat (som kan kräva ytterligare handlingar för att godkänna inlämningen av ansökan). Mer information finns på Sweden Abroad eller hos den aktuella ambassaden eller konsulatet.

Du ska lämna in din ansökan minst sex veckor före beräknad inresa i Sverige. Ditt tillstånd måste vara klart och infört i passet innan du reser till Sverige.

Migrationsverket som beslutar om du får arbets- och uppehållstillstånd. Beslutet skickas till den ambassad eller konsulat där du gjorde din ansökan eller som du angav om du sökte via Internet.

Viktigt att tänka på

Eftersom du som au pair kommer att vara i Sverige under en begränsad tid så har du inte samma sociala förmåner. Kolla därför noga upp försäkringsskyddet innan du lämnar ditt hemland.

Bra webbplatser

Adresser till Sveriges ambassader och konsulat

Migrationsverket - Här kan du hämta eller beställa blanketter. Du kan också beställa via e-post, distributionen@migrationsverket.se, eller genom att skriva till Migrationsverket, Distributionen, 601 70 Norrköping.

Arbetsmiljöverket - Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete innehåller bestämmelser för det arbete som utförs av en au pair.

Gilla

Aupairguiden på Facebook

Besök gärna Aupairguiden på Faceboook.

 

Aupairads.com

Hitta en au pair på Aupairads.com

Vår nya mötesplats är superlätt att använda både för au pairer och blivande värdfamiljer.

Just nu är hundratals skandinaviska au pairer registerade på sidan, Amanda från Sverige är en av dom.

Amanda från Sverige

logo_small

line250

 

line250

Följ oss

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram och dela dina aupairupplevelser med #aupairguiden eller #aupairads. Varje vecka utnämner vi veckans bästa bild!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/webvol8/fn/590s3ek12ctseyx/aupairguiden.se/public_html/includes/instagramfeed.php on line 65