Aupairguiden.se

Barn och tvåspråkighet

Värdfamiljers förväntan på dig gällande språk

En del familjer har önskemål om en viss pråkfärdighet hos au pairen. De kan handla om att de vill att barnen ska lära sig tala ena eller båda föräldrarnas språk flytande om de är bosatta i annat land.  I de fallen är det vanligt att du som au pair förväntas prata med barnen på ett språk som inte är deras modersmål.  Ibland kan det vara svårt att veta hur man bäst går till väga i en sådan situation. Hur lär sig barnen på bästa sätt? Vad händer om de vägrar att prata annat än sitt modersmål? Hur vill värdfamiljerna att språkinlärningen bäst ska gå till?

Både små och stora barn kan lära sig nya språk lika lättt - men på olika sätt

En vanlig missuppfattning är att barn inte kan lära sig nya språk flytande efter en viss ålder. Visserligen har mindre barn lättare för att snappa upp nya ord ur luften och att lära sig uttal, men äldre barn och tonåringar har en fördel då de kan hantera en större mängd information än vad små barn kan. Äldre barn lär sig ett nytt språk bra genom att studera och medvetet försöka memorisera ord och grammatik, medan det sker emr omedvetet hos yngre barn.  

Gör språkinlärningen rolig

Det bästa sättet att få barnen att vilja lära sig ett nytt språk är att göra det på ett roligt sätt. Ju mer barnen associerar språkinlärningen med tillrättavisanden och konflikter, ju mindre kommer de att vilja lära sig. Att hitta på spännande aktiviteter tillsammans gör att barnet kopplar lärandet till någonting roligt. Det som barnet vill lära sig, vill det också lära sig ord för. Om du dessutom ser till att ge beröm när barnen pratar sitt andraspråk med dig, kommer det att höja deras självförtroende.

Det kan också vara viktigt att vara konsekvent när man talar med barnen. Om dina värdföräldrar vill att barnen ska lära sig bättre svenska, är det bästa att du inte blandar in några andra språk. Barnen kan nämligen ta efter dig och själva börja blanda språken, vilket försvårar inlärningen. Det är viktigt att barnen har klara språkgränser, det vill säga att de vet vilka uttryck som hör till vilket språk och att de lagrar dessa i olika fack. Dessutom är det troligare att barnen försöker att kommunicera med dig på sitt andraspråk om du håller fast vid att inte tilltala dem på deras modersmål.

Att barn blandar det ena språket med det andra är däremot helt normalt. Det är en del av inlärningsprocessen. Det finns faktiskt en del ord som inte har samma innebörd på svenska som på ett annat språk, varav barnet använder sig av det ord som ligger närmast. Istället för att tillrättavisa barnet kan du upprepa meningen så som den bör sägas. Om barnet ber om en "ice cream" frågar du "Vill du ha en glass?".

Hur du går tillväga

För att barnen ska få ett så rikt ordförråd som möjligt är det bra om de talar språket med många olika människor och i olika sammanhang. Äldre människor brukar till exempel prata annorlunda än yngre människor, medan tjejer och killar också kan ha olika sätt att uttrycka sig. Om det inte finns någon i närheten som pratar det språk du vill lära ut, kan du sätta på en film eller läsa en bok där språket förekommer. Ett utmärkt sätt är också att anordna playdates med andra svenska au pairer. Även om ni är ungefär lika gamla finns säkert variationer i era sätt att tala.

För att barnet ens ska öppna upp för dig från första början, är det viktigt med tillit. Det är ur närhet som behovet av kommunikation växer fram. Samtidigt behövs tilliten för att barnet inte ska skämmas eller vara rädd för att göra fel. Det lönar sig alltså att lägga lite extra tid på att vårda relationen mellan dig och barnen.

Källa: Colin Baker - Barnets väg till tvåspråkighet

 

Gilla

Aupairguiden på Facebook

Besök gärna Aupairguiden på Faceboook.

 

 

line250

Följ oss

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram och dela dina aupairupplevelser med #aupairguiden eller #aupairads. Varje vecka utnämner vi veckans bästa bild!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/webvol8/fn/590s3ek12ctseyx/aupairguiden.se/public_html/includes/instagramfeed.php on line 65