Aupairguiden.se

Kulturkrockar i vetenskapen  

Att flytta till ett nytt land innebär en hel del förändringar, och en lång process av så kallad "coping" - att hantera avskedet av det gamla och mottagandet av det nya, även om det bara handlar om några månader eller ett år. Det är inte bara väldigt vanligt, det är även vetenskapligt bevisat. Det finns två modeller för att förklara denna process. Den enda är vad forskare kallar för "the transition experience" och den andra är "culture stress curve". Båda dessa menar att en bergochdalbana av känslor är helt normalt när man bryter upp och flyttar utomlands. Självklart finns en individuell skillnad i hur mycket man märker av varje fas och hur lång tid varje fas tar, men alla går igenom dessa faser på något vis. De båda modellerna går ihop ganska mycket, men vi väljer ändå att presentera dem var för sig. Viktigt att notera är att även om många av faserna kan uppfattas som jobbiga ,  så finns det alltid något positivt i det hela och framförallt mot slutet, det som gör det värt att flytta ett nytt land och en ny kultur.  

 

The transition experience

Involvement/engagement - settled

När du börjar fundera och så småningom bestämmer dig för att åka som au pair så har du redan en plats i livet. Du har vänner som du känner förtroende för, du har ett rykte och en position - de runt omkring dig vet vem du är och du vet vilka de är. Ofta har man ett antal djupa, intima relationer där man känner sig trygg och säker. Du vet var du hör hemma, vilket ansvar du har och vilken nivå dina relationer är på. Livet handlar om här och nu.

Leaving - un-settling

När det sedan börjar bli dags för avresa förändras hela situationen. Den sociala status du tidigare haft bland nära och kära handlar inte längre om förtroende och intimitet utan om avsked, lyhördhet och en känsla av att blivit sviken - kanske främst bland de runt omkring dig. Ni skapar ett avstånd mellan varandra, löser konflikter som gnagt och skapar en ny relation. Du känner dig skyldig och ledsen över att behöva lämna, skjuter upp avskeden till sista stund, samtidigt som förväntningarna inför vad som komma skall dyker upp med skräckblandad förtjusning. Detta är en temporär fas med fokus på framtiden.

Transition - chaos

När du väl kommit fram till värdfamiljen och ditt nya hemland känns allting förvirrat. Du känner inte någon, har ingen social status, ingen struktur i vardagen och ingen aning om vad du egentligen är här för att göra. Alla problem verkar tio gånger större än de egentligen är och du missförstår enkelt. Allra helst isolerar du dig ensam inne på ditt rum och fokuserar på dig själv. Du känner ångest inför framtiden och osäkerhet kring jobbet, förväntningar, uppgifter och schemat, etc. Du känner dig ensam, lämnad och besviken, till och med panikslagen om det är riktigt illa. Alla nya intryck skapar många drömmar nattetid. Fokus ligger på framtiden - hur ska det gå med allt?!

Entering - re-settling

Efter en tid i landet börjar du så småningom finna din plats bland vänner och i värdfamiljen, även om det fortfarande finns en stor osäkerhet kring vad du förväntas göra. Du har lätt för att missuppfatta, för dig mindre kända beteenden och signaler. Du försöker söka efter en mentor - någon som har varit där lite längre, som har koll på läget. Du börjar ta risker på gott och ont, försöker upprätta relationer och skapa förtroenden. Du känner dig ambivalent, kanske deprimerad, kan få psykosomatiska besvär och försöker hantera den jobbiga känslan över att ha lämnat alla där hemma. Detta är en fas med fokus på nuet, men den är temporär.

Reinvolvment/re-engagement - settled

Nu har du nått den sista fasen och har återupprättat en social status och en vardag, fast i ditt nya hemland. Du har hittat vänner, känner dig säker med din plats i familjen och du har åter en säker position. Du vet vilket ansvar du har gentemot dina vänner, och du känner dig säker i era relationer. Detta är också en fas med fokus på nuet, där allt känns bra och för första gången, oftast, nästan som hemma. I de flesta fall kan det ta upp till tre eller fyra månader innan man kommit hit, men det är också detta som med största sannolikhet kommer hålla i sig resten av din vistelse i landet.

 

Culture stress curve

Den andra modellen är inte lika utförlig utan forskarna beskriver det hela som ett diagram eller kurva format som ett U.

Fun

När du först kommer till landet är du på smekmånad. Du har en hög grad av tillfredsställelse och du känner dig glad och spänd över att äntligen vara på plats. Allt är nytt, spännande och positivt.

Flight

Efter en tid börjar du ändå landa. Det nya och spännande börjar bli vardag och inte lika roligt längre. Du är inte lika tillfredsställd med att vara på plats som den första tiden och försöker fly från alla skillnader och eventuella problem du upptäcker. Många börjar vid den här fasen att träna, ut och springa för att helt enkelt försöka springa ifrån och undvika problemen.

Fight

Nu är du nästan längst ner på skalan av tillfredsställelse och i den jobbigaste fasen. Du känner ilska över allt som är annorlunda mot hemma. Det känns bara negativt och dåligt. Alla skillnader du såg fram emot att uppleva och lära dig om känns bara jobbiga och ointressanta.

Ganska snart inser du dock det ironiska och roliga i landets alla konstigheter. Det är fortfarande annorlunda, men du kan skratta åt och göra narr av det. Saker börjar kännas lite bättre igen, du är mer tillfreds med situationen och börjar se ett ljus.

I takt med att tiden går och tillfredsställelsen ökar börjar du känna tolerans mot det nya. Annorlunda? Ja. Lite konstigt? Ja, fortfarande. Men det är ju faktiskt helt okej ändå.

När tiden gått ännu lite mer har du fått en förståelse för kulturen. Det är inte som hemma, men det var ju därför du åkte iväg! Det nya och annorlunda verkar mer och mer rimligt, även om det fortfarande är just annorlunda. Tillfredsställelsen ökar ännu mer, livet känns ännu bättre.

Fit

Till sist, oftast efter några månader, har du nått toppen på kurvan igen och livet känns lika bra som i början. Det är inte nytt och spännande längre, men det är ändå bra. Du är nu redo att interagera och kanske till och med ta efter vissa av de nya sakerna. Du börjar känna dig mer som en i landet och allt det annorlunda känns mest spännande. Kreativiteten flödar och på olika sätt tar du till dig de nya vanorna och beteendena. Det var ju trots allt därför du åkte.

 

Att hantera kulturella skillnader

Slutligen finns några val av metoder som påverkar hur du hanterar de kulturella skillnader som uppstår när du väljer att flytta till ett nytt land.

Genom att möta skillnaderna med öppenhet, acceptans, tillit och anpassningsbarhet ökar du chansen till förståelse, empati och djupa relationer. Frustration, missförstånd, förvirring, spänning, aggression och förlägenhet är alla känslor som uppstår när man försöker anpassa sig till ett nytt land och en ny kultur, men du har som individ ett val kring hur du ska hantera dessa. Du kan välja att möta skillnaderna med ovan nämnda begrepp eller med tveksamhet, rädsla, fördomar och överlägsenhet. De sistnämnda riskerar förstärka känslorna som uppstår vid kulturkrockar, medan de förstnämnda dämpar dem. När de sedan uppstår kan du välja att observera, lyssna, fråga, initiera och imitera för att nå positiva resultat, eller så kan du kritisera, rationalisera och dra dig tillbaka - något som kommer leda till främlingskap, isolering och brustna relationer.

Alla utsätts för kulturkrockar men det är ditt val hur du väljer att möta dem - så gör det med ett öppet sinne och hjärta, och få ut så mycket mer av din tid som au pair! Ge inte upp i första taget utan låt den processen ta sin tid - genom att förstå hur den fungerar och varför du reagerar som du gör kommer aupairlivet bli enklare - och roligare.

 

Källa: Pollock, D. (1999) Interaction. (Går ej att få tag på längre).

http://www.dalat.org/main/publication/view/transition-and-culture-shock/ (engelska) 

 

Gilla

Aupairguiden på Facebook

Besök gärna Aupairguiden på Faceboook.

 

 

line250

Följ oss

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram och dela dina aupairupplevelser med #aupairguiden eller #aupairads. Varje vecka utnämner vi veckans bästa bild!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/webvol8/fn/590s3ek12ctseyx/aupairguiden.se/public_html/includes/instagramfeed.php on line 65